De Nieuwe Wereld

WAARDOOR ONDERSCHEIDT De Nieuwe Wereld ZICH...


De Nieuwe Wereld heeft zich losgemaakt van de op andere plekken zo gebruikelijke manier van werken met de spirituele/paranormale materie.

De Nieuwe Wereld ziet namelijk het paranormale als onderdeel van de vele spirituele mogelijkheden, waarin men het beleven van het eigen zijn kan ervaren met alle groeimogelijkheden voor de geestelijke ontwikkeling.


LEVENSVISIE

De Nieuwe Wereld draagt de levensvisie uit dat ieder mens zichzelf op zijn eigen wijze en via zijn vrije wil moet kunnen ontwikkelen, maar daarmee geen ander mens mag beschadigen. Dit is, naast het verwoorden van het vernieuwde denken, datgene waar De Nieuwe Wereld zich steeds voor inzet. Daarom is onze naam "De Nieuwe Wereld" zo passend. Want veel zal niet meer zijn zoals het eens was.

Zwaan

De Nieuwe Wereld geeft avonden met helderziende waarnemingen en avonden waar dieper op de materie wordt ingegaan. Uw weg laat steeds zien waar de behoefte aan kennis voor u persoonlijk op dat moment ligt en bij De Nieuwe Wereld kunt u de kennis en inzichten ervaren die uw spirituele weg kunnen openen of verbreden. Daardoor zult u nieuwe mogelijkheden ontdekken die u weer op weg laten gaan op het pad dat bij uw geestelijke groei past.HET EMBLEEM

Het embleem geeft gestileerd in al zijn eenvoud duidelijk de bedoeling van De Nieuwe Wereld weer en is beeldend voor onze doelstelling.

Het Blauwe Hart staat voor de geestelijke liefde.
Het kruis staat voor de levensopdracht en als deze wordt volbracht, zal de liefde overblijven.

Embleem


Het lijkt misschien een makkelijke opdracht, maar om via alles wat in het leven op uw pad komt toch bij de liefde voor uzelf en uw medemens uit te komen. Daarvoor is een leven soms te kort. De levensopdracht, met daarin vervat uw spirituele groei, is geestelijk gezien het voornaamste doel van het leven.