Doelstellingen

VIA HET NIEUWE DENKEN NAAR SPIRITUELE GROEI ...

De wens, maar ook de wil om te zoeken naar... wat eens was ... maar niet meer is ... is nog steeds en momenteel zelfs heel sterk aanwezig. Dit is ook één van de redenen waarom De Nieuwe Wereld is opgericht. Wij willen geïnspireerd door de Andere Wereld "oude gedachten", "nieuw" naar u toe brengen. Dit zullen eigentijdse gedachten, woorden en leidraden zijn, die de weg naar de Bron in uw leven via de eigen vrije gedachte en de eigen wil kunnen ondersteunen.


KIJK NAAR U ZELF ...

Want bij een eerlijke, oprechte gang door uw geest leert u dat wij allen eigenlijk dezelfde gedachten hebben die aan de basis liggen van ons diepste gevoel, waardoor wij ervaren dat wanneer wij met respect, nederigheid en naastenliefde met elkaar omgaan verschillen nooit kunnen storen maar slechts gaan verrijken en stimuleren.Rouwverwerking


VAN EINDIGHEID NAAR EEUWIGHEID

Afscheid nemen is in een mensenleven één van de moeilijkste gebeurtenissen die zijn weerklank lang laat doorklinken. Dit geldt zeker voor momenten waarbij, zoals met een overlijden, het gevoel over u komt dat het een afscheid is voor ... altijd. Het is in vele gevallen al moeilijk om met een onherroepelijk gebeuren om te gaan, maar wanneer wegen die dikwijls sterk ineen gevlochten zijn, voorgoed moeten worden losgemaakt is dit gevoelsmatig een bijna onmogelijk lijkende opgave. Deze kijk op overlijden biedt meestal geen opening om binnen afzienbare tijd weer verder te kunnen, omdat het intense verdriet over het verlies, ondanks de steun van naasten, de achterblijver(s) soms in een gevoelscirkel laat rond gaan, waardoor de gedachte ontstaat ... hoe kom ik hieruit? Hoe kan dit doorbroken worden ... Waar zou een oplossing kunnen liggen ... zodat ondanks verdriet toch weer de draad van het leven opgepakt zou kunnen worden en dat naast het blijvende gemis toch ook weer blijheid ervaren kan worden.

Beeld

De kijk van "De Nieuwe Wereld" op leven en dood is naast de vele andere gedachten een kijk op het moment dat het leven door de eindigheid ervan moet stoppen, doch in de wetenschap dat op hetzelfde moment de geest verder mag leven in die Andere ... Onzichtbare wereld. Mede door de vele reeds bekende belevenissen van bijna-dood ervaringen en de mediamieke mogelijkheden tot waarnemen van geestelijk leven, wordt men, wanneer men dit wil horen, in staat gesteld te vernemen wat er vanuit die Onzichtbare Wereld gezien ... gehoord en geweten mag worden over... de overledene zelf en de mensenwereld die de overgegane mens achter zich heeft moeten laten. "De Nieuwe Wereld" te Alkmaar vindt het dan ook vanuit deze optiek bezien, een noodzaak om mensen in diep verdriet te laten weten, dat er ook nog een andere kijk op overlijden zou kunnen zijn ... namelijk die over het voortleven van de geest in de Andere Wereld. Deze visie geeft u de mogelijkheid om te kunnen vernemen hoe de mens die u moest verlaten in de Andere Wereld denkt en voelt. Dit weten kan een troost zijn voor allen die een dierbare hebben moeten loslaten, omdat er dan een gevoel kan ontstaan van ... hij of zij is niet weg ... er is nog steeds contact mogelijk, zij het niet meer tastbaar. Het gevoel dat dit bijzondere contact u kan geven, kan in de meeste gevallen zo helend werken, dat velen hierdoor de draad van het leven toch weer kunnen oppakken. Men is zich dan bewust geworden, dat eindigheid zichtbaar is, maar dat de geest in de eeuwigheid, zij het onzichtbaar, altijd aanwezig blijft.

Welcome Home