Mediums

Spirituele stichting De Nieuwe Wereld werkt met mediums die achter het gedachtegoed van De Nieuwe Wereld staan. Zij geven de zuivere gedachten van de Andere Wereld door en zij willen dit overbrengen aan de bezoekers op onze bijeenkomsten, die uit de soms zo persoonlijk voor hen bestemde boodschap troost en steun ontvangen. Kennis die vanuit de Andere Wereld wordt doorgegeven kan tevens een totaal andere kijk op het eigen leven gaan geven.

engel


KENNIS MAKEN MET HET ONZICHTBARE ...

Wie zich al langere tijd verdiept in het "paranormale" heeft zich mogelijk al voorzichtig een beeld kunnen vormen van de Andere Wereld en van de bijzondere onzichtbare verbinding tussen hemel en aarde die voor ons mensen van groter belang is dan wij zo één, twee, drie vermoeden.

Het "paranormale" beleven is op diverse manieren te ervaren. Bijvoorbeeld via verschillende manieren van werken van mediums, die door helderziende waarnemingen, die zij op hun niveau van gevoeligheid doorkrijgen, deze kennis aan u laten weten. De berichten vanuit de Onzichtbare Wereld zijn voor mensen die er voor het eerst mee in aanraking komen vaak een nieuwe opmerkelijke belevenis. Voor velen is dit "DE" aanzet om zich in deze "onzichtbare" materie te verdiepen, waardoor het dagelijkse leven in een ander licht komt te staan.

pauw