Nieuws


1 oktober 2020

Paragnostische en psychosociale praktijk.

Cursussen: magnetiseren, intuïtieve zelfontwikkeling en de praktijkgerichte opleiding mediumschap, energetisch therapeut en coach.

NIEUW ………

Bevrijd jezelf van PIJN, ANGST en SCHULDGEVOELENS

Deze op zichzelf staande, unieke cursus maakt deel uit van mijn cursusaanbod.

Naast de praktijkgerichte opleiding ‘Mediumschap, Energetisch Therapeut en Coach’ en de afzonderlijke cursussen waarin respectievelijk healing en mediamieke ontwikkeling centraal staan, biedt deze cursus een stevig stuk persoonlijke bewustzijnsontwikkeling op basis van het spiritualisme.

Hierover vertel ik je graag wat meer. Opvallend is dat Westerse onderzoekers die zich met bewustzijnsontwikkeling hebben beziggehouden (of dat nog doen, zoals Ken Wilber) een zekere gepaste afstand bewaarden tot het idee van een objectief bestaande geestelijke wereld. Zo'n geestelijke, immateriële wereld wordt dan als het exclusieve domein van de religie beschouwd: geloven doe je in de kerk en omdat de geestelijke wereld niet objectief verifieerbaar is, volgens wetenschappelijke normen, loopt men er liever met een boog omheen.

Generaliserend kunnen we stellen dat ook vooruitstrevende onderzoekers met een ‘open mind’ voor nieuwe wegen in psychologie en bewustzijnsonderzoek, zoals Jung, Assagioli, Frankl, Maslow en Wilber, bewustzijn als een puur menselijk vermogen beschouwen, zonder aansluiting op een objectief bestaande geestelijke wereld. Transpersoonlijk staat bij hen voor het overstijgen van het ‘zelf’ (van het ego denken dus). Binnen het spiritualisme staan transpersoonlijk en transcendentie niet alleen voor het aanboren van het eigen hogere bewustzijnspotentieel (dus voor het overstijgen van het ego denken), maar tevens voor het contact maken met het hogere trillingsniveau van de geestelijke wereld. Op die leest is deze cursus geschoeid, maar het is goed om dit nader toe te lichten. Spirituele groei en ontwikkeling, zeg maar bewustzijnsontwikkeling, kan zich in principe op twee manieren voltrekken:

Binnen deze cursus staat de ontwikkeling van ons bewustzijn centraal. Waarom is het zo belangrijk om ons bewustzijn te ontwikkelen? Daarvoor bestaan diverse met elkaar samenhangende redenen.

Deze cursus is praktisch opgezet met het accent op het verwerven van ervaring door te oefenen en door voortdurend de eigen ervaringen aan die van de andere deelnemers te toetsen. Waar nodig wordt toelichting en uitleg gegeven. De theorievorming en dit is tamelijk uniek, verzorg je voor een groot deel zelf! Aan de hand van wat tijdens de cursusbijeenkomsten op papier wordt aangeboden en behandeld, vorm je je eigen denkbeelden, die uiteraard getoetst kunnen worden. Naar mijn opvatting blijven zulke zelf gevormde denkbeelden ook beter ‘hangen’ dan allerlei uit het hoofd geleerde stof. Wat je jezelf door praktische oefeningen hebt eigen gemaakt en waar je eigen denkbeelden over hebt gevormd, is meer waard dan het doorworstelen van alleen allerlei schriftelijk materiaal. Aldus ontwikkelt zich een niet theoretische maar levende, doorleefde relatie met geestelijke dimensies van het universum en jezelf. De thuisopdrachten zijn praktisch van aard.

Wel verwacht ik van je dat je de opdrachten op een serieuze manier uitvoert en daar ook de tijd voor neemt . (+ een half uur) Lezen en verdiepen in situaties tijdens deze cursus beveel ik van harte aan.

Deze nieuwe cursus start in JANUARI 2021. Coach Martin Reul.

Wilt u hieraan deelnemen u kunt NU al inschrijven.
Vol = Vol

2021 …. 18 jan, 15 febr, 15 mrt, 12 april, 10 mei, 28 juni, 27 sept, 18 okt, 8 nov en 22 nov.
2022 …. 17 jan, 14 febr, 14 mrt, 11april, 16 mei, 13 juni, 12 sept, 17 okt, 14 nov en 28 nov.

Telkens op maandagavond, inloop/aanvang 19.30 uur Zaal open vanaf 19.00 uur De cursus begint om 20.00 uur

Deze cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat (wanneer u minimaal 17 van de 20 lessen heeft gevolgd)
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 375,00 voor 20 avonden.

Stichting De Nieuwe Wereld in samenwerking met Martin Reul
Remonstrantse Kerk Fnidsen 37 te Alkmaar
Tel. 070 - 396 13 38 … Mob. 06 - 53 41 26 94
mfr@martinreul.nl - www.martinreul.nl

Rekening nr. NL 92 INGB 0008242297 t.n.v. Stichting De Nieuwe Wereld ALKMAARNieuws/Martin-Reul.png
Meer nieuws >>